Корзина
1221 отзыв
Надежный продавец Prom.ua
З 1 Липня працюємо до 20:00г., за новою адресою:Адреса
Контакты
GARNA интернет-магазин автозапчастей
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380737618815Lifecell
+380735122926подбор иномарки, самовывоз
+380965122926Київстар
УкраинаХарьковская областьХарьковул. Даргомыжского 32
ДополнительноРазговоры могут быть записаны.
Карта

Сервисная книга автомобильная

UA

Автомобільна сервісна книга (СЕРВІСКА) допоможе Вам не тільки економити гроші на ремонті, а й продати свій автомобіль за вигіднішою ціною.
                                                             

                                         Для чого потрібна сервісна книжка?
 Кожен з автовиробників гарантує безвідмовну роботу вузлів і агрегатів автомобіля при дотриманні всіх регламентних робіт по машині. Якщо автомобіль новий, то у Вас, як правило, є сервісна книжка, в якій ведеться облік всіх робіт і використаних запчастин для збереження гарантійних зобов'язань від виробника. Після закінчення гарантійного терміну обслуговування, в наступні пару років, сервісну книжку намагаються зберігати, для підтвердження якісного рівня обслуговування та подання повної картини історії використання і ремонту машини.Більш того, при продажу це може грати важливу роль, коли автомобіль із заповненою сервісною книжкою оцінюється вище аналогічного автомобіля без сервісної книжки, який незрозуміло де, як, і коли обслуговувався, що заливалося в двигун, коробку, мости, чи були аварійні випадки і т .п. Насправді історія з б / у автомобілю більш важлива, ніж по новому, адже кількість ремонтів може бути дуже великим і запам'ятати все неможливо. І коли на СТО вам пропонують поміняти супутню поточного ремонту деталь, ви завжди зможете сказати, що заміна цієї деталі вже була проведена на такому-то пробігу, і це заощадить Вам гроші.
Ведення обліку ремонтів важливо не тільки для водіїв, а й для багатьох організацій. Автомобіль, який стоїть на балансі фірми вимагає документального підтвердження всіх ремонтів, а що робити коли оригінальна сервісна книжка закінчилася? Чи не замовляти ж її на заводі у авто виробника!
У книжці ведеться облік планових ТО, заміни акумуляторних батарей, шин, установки доп. обладнання, ремонту кузова і малярських робіт.
У нас є сервісні книжки для легкових автомобілів, вантажних автомобілів, тракторів і мотто техніки - скутерів, мопедів і мотоциклів.

RUS 

Автомобильная сервисная книга (сервиска) поможет Вам не только экономить деньги на ремонте, но и продать свой автомобиль по более выгодной цене.
Для чего нужна сервисная книжка?
Каждый из автопроизводителей гарантирует безотказную работу узлов и агрегатов автомобиля при соблюдении всех регламентных работ по машине. Если автомобиль новый, то у Вас, как правило, имеется сервисная книжка, в которой ведется учет всех работ и использованных запчастей для сохранения гарантийных обязательств от производителя. По истечении гарантийного срока обслуживания, в последующие пару лет, сервисную книжку стараются хранить, для подтверждения качественного уровня обслуживания и представления полной картины истории использования и ремонта машины. Более того, при продаже это может играть немаловажную роль, когда автомобиль с заполненной сервисной книжкой оценивается выше аналогичного автомобиля без сервисной книжки, который непонятно где, как, и когда обслуживался, что заливалось в двигатель, коробку, мосты, были ли аварийные случаи и т.п. На самом деле история по б/у автомобилю более важна, нежели по новому, ведь количество ремонтов может быть очень большим и запомнить все невозможно. И когда на СТО вам предлагают поменять сопутствующую текущему ремонту деталь, вы всегда сможете сказать, что замена этой детали уже была произведена  на таком-то пробеге, и это сэкономит Вам деньги.
Ведение учета ремонтов важно не только для водителей, но и для многих организаций. Автомобиль, который стоит на балансе фирмы требует документального подтверждения всех ремонтов, а что делать когда оригинальная сервисная книжка закончилась? Не заказывать же её на заводе у авто производителя! 
 В книжке ведется учет плановых ТО, замены аккумуляторных батарей, шин, установки доп. оборудования, ремонта кузова и малярных работ.
У нас есть сервисные книжки для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, тракторов и мотто техники – скутеров, мопедов и мотоциклов.

 

facebook twitter
в виде галереив виде списка
1 2 3

PL

Książka usług samochodowych (usługa) pomoże Ci nie tylko zaoszczędzić pieniądze na remonty, ale także sprzedać samochód po lepszej cenie.
Do czego służy książka serwisowa?
Każdy z samochodów zapewnia bezproblemową pracę komponentów i zespołów samochodu, z zastrzeżeniem rutynowej konserwacji samochodu. Jeśli samochód jest nowy, to z reguły posiadasz książkę serwisową, w której przechowywane są zapisy wszystkich prac i części używanych w celu zachowania zobowiązań gwarancyjnych od producenta.Po okresie gwarancji, przez następne kilka lat starają się zachować książkę serwisową, aby potwierdzić jakość usługi i przedstawić pełny obraz historii użytkowania i naprawy maszyny. Co więcej, podczas sprzedaży może odgrywać ważną rolę, gdy samochód z wypełnioną książką serwisową jest oceniany wyżej niż podobny samochód bez książki serwisowej, co nie jest jasne, gdzie, jak i kiedy był serwisowany, co wlano do silnika, skrzyni, mostów, czy były przypadki awaryjne.
Prowadzenie rejestrów napraw jest ważne nie tylko dla kierowców, ale także dla wielu organizacji. Samochód, który znajduje się w bilansie firmy, wymaga udokumentowania wszystkich napraw i co należy zrobić po zakończeniu pierwotnej książki serwisowej? Nie zamawiaj go w fabryce od producenta samochodu!
Książka zawiera zapisy planowej konserwacji, wymiany baterii, opon, instalacji dodatkowych. sprzęt, naprawa ciała i malowanie.
Posiadamy książki serwisowe do samochodów, ciężarówek, traktorów i pojazdów mechanicznych - skuterów, motorowerów i motocykli.

USA

A car service book (service) will help you not only save money on repairs, but also sell your car at a better price.
What is the service book for?
Each of the automakers ensures trouble-free operation of components and assemblies of the car, subject to all routine maintenance on the car. If the car is new, then you, as a rule, have a service book in which records are kept of all the works and used parts to preserve warranty obligations from the manufacturer.After the warranty period of service, for the next couple of years, they try to keep the service book to confirm the quality of the service and present a complete picture of the history of the use and repair of the machine. Moreover, when selling it can play an important role when a car with a filled service book is rated higher than a similar car without a service book, which is not clear where, how, and when it was serviced, what was poured into the engine, box, bridges, whether there were emergency cases and other. In fact, the history of the used car is more important than the new one, because the number of repairs can be very large and it is impossible to remember everything. And when at the service station you are offered to change the part that accompanies the current repair, you can always say that the replacement of this part has already been done at such a mileage, and this will save you money.
Keeping records of repairs is important not only for drivers, but also for many organizations. A car that is on the balance sheet of the company requires documentary evidence of all repairs, and what to do when the original service book is over? Do not order it at the factory from the auto manufacturer!
The book keeps records of planned maintenance, replacement of batteries, tires, installation of additional. equipment, body repair and painting works.

We have service books for cars, trucks, tractors and motor vehicles - scooters, mopeds and motorcycles.